Over vereniging

Welkom op de website van TV Nieuwleusen 

Bestuur

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en bestaan o.a. uit het bepalen van het beleid van TVN en het sturen en controleren van de commissies.

Het bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en algemene bestuursleden die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden. Op de onderstaande foto ontbreekt Alja Kwakkel, bestuurslid. V.l.n.r. Henri de Witte (secretaris), Coby Ruinemans (voorzitter), Bas van Eijsden (bestuurslid) en Jan Willem van der Rest (penningmeester).

Bestuursleden TVN

Commissies

Het bestuur is het overkoepelend orgaan van alle commissies.

De commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun doelstelling en taken en leggen daarvoor verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur draagt de eindverantwoording en zal natuurlijk altijd een vinger aan de pols houden en tussentijds overleggen waar en wanneer dat nodig is.

De huidige commissies die TVN heeft, zijn:

Baan, Technische, Communicatie, Jeugd, Sponsor, Ledenwerving, Ledenadministratie, Website, Clubblad De Druppel en Klaverjassen.

Wij zijn gezegend met een flink aantal vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 529 483 221

TV Nieuwleusen

Koningin Julianalaan 8a
7711 KK Nieuwleusen

KVK-nummer

5027957