Bestuur

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en bestaan o.a. uit het bepalen van beleid van TVN en het sturen en controleren van de commissies.

Het bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en algemene bestuursleden die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Bestuursleden TVN

Commissies

Het bestuur is het overkoepelend orgaan van alle commissies.De commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun doelstelling en taken en leggen daarvoor verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur draagt de eindverantwoording en zal natuurlijk altijd een vinger aan de pols houden en tussentijds overleggen waar en wanneer dat nodig is.

 

Baan Commissie

De Baancommissie is verantwoordelijk voor de banen en voor het tennispark van Tennisvereniging Nieuwleusen. Een groep enthousiaste vrijwillgers die dit werk al jaren samen doet en die ervoor zorgt dat de banen er altijd goed bij liggen en dat het noodzakelijke onderhoud aan de banen of het park op tijd wordt gedaan.

Als er 's winters niet getennist kan worden vanwege slechte weercondities is het de Baancommissie die de leden informeert over het eventueel sluiten en het weer open gaan van de banen op het park

Kantine Commissie

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de clubkantine: de bezetting gedurende het jaar, de voorraad en de schoonmaak. Ook zorgt de kantinecommissie ervoor dat de leden op de hoogte zijn van de regels en gebruiken in de kantine.

De Kantinecommissie zorgt er zo dus voor dat de tennissers die ons tennispark bezoeken terecht kunnen voor een hapje of een drankje en zo zorgt zij voor een goed verloop van bijvoorbeeld de competitie en de toernooien.

Jeugd Commissie

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de activiteiten voor de jeugd, zoals de Jeugd Clubkampioenschappen, het Ouder-Kind toernooi, de Jeugdtoernooien in de regio, het Jeugd Tenniskamp, Jeugd Tennisclinics en Jeugd Schooltoernooien.

Voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn er verschillende mogelijkheden om diverse toernooien te spelen gedurende het jaar. de Jeugd Commissie zorgt ook voor het betrekken van de Jeugd Trainer bij diverse Jeugd activiteiten.

 
 

Contact: ofni.[antispam].@tvnieuwleusen.nl

Tennispark
Koningin Julianalaan 8-a
7711 KK  Nieuwleusen 

Postadres: Postbus 5, 7710 AA  Nieuwleusen

 

Openingstijden

Op ons tennispark kan dagelijks worden getennist van 08.00 tot 23:00 uur.