Bestuur

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en bestaan o.a. uit het bepalen van het beleid van TVN en het sturen en controleren van de commissies.

Het bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en algemene bestuursleden die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Bestuursleden TVN

Commissies

Het bestuur is het overkoepelend orgaan van alle commissies.

De commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun doelstelling en taken en leggen daarvoor verantwoording af aan het bestuur.

Het bestuur draagt de eindverantwoording en zal natuurlijk altijd een vinger aan de pols houden en tussentijds overleggen waar en wanneer dat nodig is.

 

Baan Commissie

De Baan Commissie is verantwoordelijk voor de banen en voor het tennispark van Tennisvereniging Nieuwleusen. Deze groep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die dit werk al jaren samen doen en die er voor zorgen dat de banen er altijd goed bij liggen. Ook het noodzakelijke onderhoud aan de banen of het park wordt op tijd verzorgd.

Als er 's winters niet getennist kan worden vanwege slechte weersomstandigheden,  is het de Baan Commissie die de leden informeert over het eventueel sluiten en het weer open gaan van de banen op het park.

Kantine Commissie

De Kantine Commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de clubkantine: de bezetting gedurende het jaar, de voorraad en de schoonmaak.

De leden worden door hen op de hoogte gebracht van de regels en gebruiken in de kantine.

De Kantine Commissie zorgt er zo dus voor dat de tennissers die ons tennispark bezoeken, terecht kunnen voor een hapje en/of een drankje.

Ook zorgt zij voor een goed verloop tijdens bijvoorbeeld de competitie en de toernooien.

Jeugd Commissie

De Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor de activiteiten voor de jeugd, zoals de Jeugd Clubkampioenschappen, het JOng & Oud toernooi, de Jeugdtoernooien in de regio, het Jeugd Tenniskamp, de Jeugd Tennisclinics en Jeugd Schooltoernooien.

Voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn er verschillende mogelijkheden om diverse toernooien te spelen gedurende het jaar. De Jeugd Commissie zorgt ook voor het betrekken van de Jeugd Trainer bij diverse jeugdactiviteiten.

 
 

Contact: ofni.[antispam].@tvnieuwleusen.nl

Tennispark
Koningin Julianalaan 8-a
7711 KK  Nieuwleusen 

Postadres: Postbus 5, 7710 AA  Nieuwleusen

 

Openingstijden

Op ons tennispark kan dagelijks worden getennist van 08.00 tot 23:00 uur.