Bestuur

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en bestaan o.a. uit het bepalen van het beleid van TVN en het sturen en controleren van de commissies.

Het bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en algemene bestuursleden die gezamenlijk het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur legt tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Bestuursleden TVN

Commissies

Het bestuur is het overkoepelend orgaan van alle commissies.

De commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun doelstelling en taken en leggen daarvoor verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur draagt de eindverantwoording en zal natuurlijk altijd een vinger aan de pols houden en tussentijds overleggen waar en wanneer dat nodig is.

De huidige commissies die TVN heeft, zijn:

Baan, Technische, Communicatie, Jeugd, Sponsor, Ledenwerving, Ledenadministratie, Website, Clubblad De Druppel en Klaverjassen.

Wij zijn gezegend met een flink aantal vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging.

Een aantal commissies worden hieronder uitvoeriger benoemd.

 

Baan Commissie

De Baan Commissie is verantwoordelijk voor de banen en voor het tennispark van Tennisvereniging Nieuwleusen. Deze groep bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die dit werk al jaren samen doen en die er voor zorgen dat de banen er altijd goed bij liggen. Ook het noodzakelijke onderhoud aan de banen of het park wordt op tijd verzorgd.

Als er 's winters niet getennist kan worden vanwege slechte weersomstandigheden,  is het de Baan Commissie die de leden informeert over het eventueel sluiten en het weer open gaan van de banen op het park.

Kantine Commissie

De Kantine Commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine De Keet: de bezetting gedurende het jaar, de voorraad en de schoonmaak.

Zo kunnen alle mensen die bij TVN op bezoek komen, worden voorzien van een hapje en/of een drankje tijdens competitiedagen, toernooidagen en alle andere activiteiten die door TVN worden georganiseerd.

Nieuwe leden worden door haar geïnstrueerd over de kantinedienst en worden op de hoogte gebracht van de regels en gebruiken in de kantine.

Jeugd Commissie

De Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor de activiteiten voor de jeugd, zoals de Jeugtoss op woensdagavond, Jeugd Clubkampioenschappen, het Jong & Oud toernooi, de Jeugdtoernooien in de regio, het Jeugd Tenniskamp, de Jeugd Tennisclinics en Jeugd Schooltoernooien.

Voor alle leeftijdscategorieën zijn er mogelijkheden om diverse toernooien te spelen gedurende het jaar. Ook de trainer Rendy wordt en is direct betrokken bij de jeugdactiviteiten.

Ledenwerving

Elk jaar wordt door deze commissie de Open Dag georganiseerd. Dit vindt altijd vlak voor de opening van het seizoen plaats op ons tennispark in Nieuwleusen.

 

Sponsor Commissie

Deze commissie zorgt voor de sponsoring van onze vereniging. Ze houden contact met de bestaande sponsors en benaderen nieuwe. 

Klaverjas Commissie

Deze commissie is in 2019 gestart met het organiseren van Klaverjasavonden in de kantine. De data staan vermeld in agenda.

Een ieder is welkom!

 
 

Contact: ofni.[antispam].@tvnieuwleusen.nl

Tennispark
Koningin Julianalaan 8-a
7711 KK  Nieuwleusen 

Postadres: Postbus 5, 7710 AA  Nieuwleusen

 

Openingstijden

Op ons tennispark kan dagelijks worden getennist van 08.00 tot 23:00 uur.