Algemene ledenvergadering maandag 26 januari

Geplaatst op 17-01-2015  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur TVN

Aan alle leden van Tennisvereniging Nieuwleusen,  

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag 26 januari 2015 in het clubhuis van Tennisvereniging Nieuwleusen, Koningin Julianalaan 8a te Nieuwleusen.  

U wordt om 20.30 uur verwacht. Vooraf aan deze vergadering (vanaf ca. 20:00 uur) zult u in de gelegenheid gesteld worden om diverse verslagen, behorende bij de Algemene Ledenvergadering, in te zien.

Mocht de vergadering het benodigde quorum niet halen, dan staat de volgende vergadering gepland voor maandag 26 januari 2015 om 20:45 uur.
 

AGENDA: 

Opening  

 1. Notulen  Algemene ledenvergadering maart 2014 en juni 2014
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag secretaris (ligt ter inzage ca. ½ uur voor de vergadering)
 4. Verslag decharge en benoeming kascommissie
 5. Jaarverslag van de penningmeester (ligt ter inzage ca. ½ uur voor de vergadering)
 6. Begroting en vaststelling contributie van het verenigingsjaar 2015
 7. Samenstelling van de commissies
 8. Voorstellen, ingediend door ten minste 5 leden. Deze dienen uiterlijk 5 dagen voor de da van vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Het mailadres van de secretaris is: siraterces.[antispam].@tvnieuwleusen.nl
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag en sluiting
 11. Voorstellen van de zijde van het bestuur
  1. Voorstel renovatie kantine en keuken

HET BESTUUR  


 

Contact: ofni.[antispam].@tvnieuwleusen.nl

Tennispark
Koningin Julianalaan 8-a
7711 KK  Nieuwleusen 

Postadres: Postbus 5, 7710 AA  Nieuwleusen

 

Openingstijden

Op ons tennispark kan dagelijks worden getennist van 08.00 tot 23:00 uur.