Algemene ledenvergadering 2014

Geplaatst op 10-03-2014  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Henk Kruisweg

 

Tv Nieuwleusen | Algemen Ledenvergadering 

 

 

Tennisvereniging Nieuwleusen 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Tennisvereniging Nieuwleusen [Tv N]

Datum: maandag 24-maart 2014 

Aan alle leden van Tennisvereniging Nieuwleusen,  

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 24 maart 2014 in het clubhuis van tennisvereniging Nieuwleusen, koningin Julianalaan 8a te Nieuwleusen.  

U wordt om 20.00 uur verwacht. Vooraf aan deze vergadering (vanaf ca. 19:30 uur) zult u gelegenheid gesteld worden om diverse verslagen, behorende bij de Algemene Ledenvergadering, in te zien.
Mocht de vergadering het benodigde quorum niet halen, dan staat de volgende vergadering gepland voor maandag 24 maart 2014 om 20:15 uur.
 

AGENDA: 

Opening  

 1. Notulen  Algemene ledenvergadering maart 2013
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag secretaris (ligt ter inzage ca. ½ uur voor de vergadering)
 4. Verslag decharge en benoeming kascommissie
 5. Jaarverslag van de penningmeester (ligt ter inzage ca. ½ uur voor de vergadering)
 6. Begroting en vaststelling contributie van het verenigingsjaar 2014
 7. Samenstelling van de commissies
 8. Voorstellen, ingediend door ten minste 5 leden. Deze dienen uiterlijk 5 dagen voor de dag van vergadering in het bezit te zijn van de secretaris Het mailadres van de secretaris is: taairaterces.[antispam].@tvnieuwleusen.nl
 9. Voorstellen van de zijde van het bestuur
  1. aftreden van de Voorzitter (H. Kruisweg)
  2. aftreden van de secretaris (P. Veldhuis)
  3. Benoemingsadviescommissie BAC (Zie bijlage)
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag en sluiting

  

HET BESTUUR  

 

 

 

Toelichting

 

Alweer meer dan 10 jaar hebben jullie met het huidige dagelijkse  bestuur te maken.  De uitzondering hierop was het terugtreden van onze penningmeester Felix Lensen  in 2012. Jan-Willem van de Rest is destijds als zijn opvolger aangetreden en functioneert tot volle tevredenheid.

 

Nu is het de beurt aan de secretaris en voorzitter om terug te treden. Peter Veldhuis en Henk Kruisweg kijken beide met veel plezier terug op hun bestuursperiode. 

 

In de afgelopen jaren zijn op ons park  de banen gerenoveerd. Van gravel naar kunst gras!  Daarnaast zijn de kleedkamers in  de Tenniskeet  vernieuwd.  In de afgelopen bestuursperiode  was er sprake van  een nieuwe invulling van het Middengebied Nieuwleusen.  TVN  heeft prima in die jaren  kunnen samenwerken met de andere sportverenigingen in de werkgroep  Middengebied.  De realisatie van de renovatie van onze banen is hier een rechtstreeks gevolg van die samenwerking.

 

Het bestuur heeft  een BAC(benoemingsadvies commissie) gevraagd om de nieuwe samenstelling van het bestuur vorm en inhoud te geven.

 

Wij hebben er veel vertrouwen in dat de leden van deze BAC,  te weten Maarten Boers, Geo Dekens en Eline Ruinemans deze  klus gaan klaren.

 

Deze BAC stelt zich binnenkort aan de leden voor en zal dan haar aanpak en werkwijze met de leden delen .

 

Peter Veldhuis & Henk Kruisweg

 

 


 

Contact: ofni.[antispam].@tvnieuwleusen.nl

Tennispark
Koningin Julianalaan 8-a
7711 KK  Nieuwleusen 

Postadres: Postbus 5, 7710 AA  Nieuwleusen

 

Openingstijden

Op ons tennispark kan dagelijks worden getennist van 08.00 tot 23:00 uur.