TVN | Tennisvereniging Nieuwleusen | Tennislessen

Online Inschrijfformulier Trainingen

 

Je moet lid zijn van Tennisvereniging Nieuwleusen om te kunnen deelnemen aan de trainingen.

Tevens dient u Racket Instituut Sannick te machtigen om de kosten van de training te innen.

Hierbij verleen ik, tot wederopzegging, toestemming aan Racket Insitiuut Sanninck om van onderstaand rekeningnummer te incasseren: de door mij verschuldigde lesgelden.

Als je het aankruisvakje hieronder aanvinkt bevestig je de hierboven ingevulde toestemming aan Racket Instituut Sanninck de verschuldigde bedragen te incasseren. Akkoordverklaring betekent eveneens acceptatie van het verenigingsreglement en/of het lesreglement.

Voor jeugdleden tot 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de inschrijving hebben gedaan.

Beveiligings code Beveiligings code

 

Contact: ofni.[antispam].@tvnieuwleusen.nl

Tennispark (achter Sporthal "De Schakel")
Koningin Julianalaan 8-a
7711 KK  Nieuwleusen 

Postadres: Postbus 5, 7710 AA  Nieuwleusen

 

Openingstijden

Op ons tennispark kan dagelijks worden getennist van 08.00 tot 23:00 uur.